systemisch coachen

gaan naar je eigen plek

Iedereen is onderdeel van een systeem ( vaak meerdere ), zoals een familie, een organisatie (werksituatie), een sportclub, een vriendenclub etc. Binnen dit systeem vervul jij bewust of onbewust een rol en sta jij op een bepaalde plek. Sta jij om wat voor een reden dan ook niet op de voor jou juiste plek, dan kan dit een disbalans opleveren. Deze uit zich vaak in klachten en gedrag waar je niet zo gauw een verklaring voor kan vinden. Tijdens een systemische coaching kun je hier d.m.v. een opstelling meer inzicht in krijgen

Een opstelling is een methode, met als doel dat je snel inzicht krijgt in de diepere oorzaken van een vraagstuk. Het is een ruimtelijke uitbeelding van een familie- of organisatie-systeem waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent. De vraaginbrenger (cliënt) stelt samen met de begeleider (een professional in dit vakgebied) vast welke personen, functies of andere elementen uit het systeem van belang zijn om op te stellen. Bijna altijd geeft een dergelijke opstelling verbluffend weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het echte systeem zijn.

Afspraak maken of eerst een persoonlijk advies?

Heeft u een vraag, of wilt u meer informatie over de praktijk, neem dan gerust contact met mij op!